Ottová Helena, JUDr., advokát

Sady Pětatřicátníků 31
30100 Plzeň

Představení kanceláře

Ottová Helena, JUDr., advokát Vám nabízí své právní služby. Kancelář působí převážně v regionu Plzeňský kraj. Mezi hlavní právní zaměření této kanceláře patří autorské právo, ochrana průmyslového a duševního vlastnictví, rodinné právo, rozvody, společné jmění manželů, výkon rozhodnutí, zástavy, vymáhání pohledávek, životní prostředí.

Tato advokátní kancelář se zde více neprezentuje.

Další kanceláře z regionu