Mgr. Petr Sladký, advokát

Sady Pětatřicátníků 26
30100 Plzeň

Představení kanceláře

Mgr. Petr Sladký, advokát Vám nabízí své právní služby. Kancelář působí převážně v regionu Plzeňský kraj. Mezi hlavní právní zaměření této kanceláře patří byty, bytové právo, nájem, občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, výkon rozhodnutí, zástavy, vymáhání pohledávek.

Tato advokátní kancelář se zde více neprezentuje.

Další kanceláře z regionu