Kosnar Pavel, JUDr., advokát

Sady Pětatřicátníků 26
30100 Plzeň

Představení kanceláře

Kosnar Pavel, JUDr., advokát Vám nabízí své právní služby. Kancelář působí převážně v regionu Plzeňský kraj. Mezi hlavní právní zaměření této kanceláře patří byty, bytové právo, nájem, cenné papíry, obchodní právo, rodinné právo, rozvody, společné jmění manželů, společnosti, zakládání, změny, družstva.

Tato advokátní kancelář se zde více neprezentuje.

Další kanceláře z regionu