Mgr. Kateřina Siudová, advokátka

Mgr. Kateřina Siudová, advokátka
Matiční 730/3
70200 Ostrava
Tel:+420 597 461 207
Fax:+420 597 461 208
E-mail:siudova@advokati-ova.cz


Pobočky

Ostrava

Matiční 730/3
70200 Ostrava
Tel:+420 597 461 207
Fax:+420 597 461 208
E-mail:siudova@advokati-ova.cz

Představení kanceláře

Zavedená advokátní kancelář s více než 12-ti letou tradicí a praxí poskytuje právní služby v českém jazyce. Advokátka je zapsána v seznamu advokátů vedeném u Česká advokátní komory v Praze.

Advokátka poskytuje služby jak právnickým osobám, zejména obchodním společnostem, tak i fyzickým osobám, a to nejen podnikatelům, ale i nepodnikatelům v soukromoprávních vztazích.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby na území České republiky. Máme zkušenosti s podáváním žalob, návrhů, stížností a opravných prostředků soudům a jiným správním orgánům a institucím, jak v oblasti práva soukromého, tak i veřejného, a to zejména v těchto oblastech práva:

  • problematika obchodních společností a družstev, včetně zakládání, změn, rušení a likvidace společností
  • problematika bankovního práva a práva cenných papírů
  • zastupování podnikatelských subjektů v rámci obchodních vztahů, poradenství, především v obchodním, občanském, živnostenském, správním a pracovním právu
  • zastupování občanů v rámci občanskoprávních vztahů, včetně sepisů smluv, návrhů, žádostí, atd.
  • zastupování občanů v rámci řešení problematiky rozvodů a péče o nezletilé děti, včetně sepisu návrhů, smluv, atd.
  • majetkoprávní oblast, dispozice s majetky, včetně poskytování úschov
  • zastupování občanů při uplatňování náhrad škod, zejména škod na zdraví
  • zastupování subjektů v rámci trestně právních řízení
  • poradenství a sepisy návrhů na oddlužení občanů
  • zastupování a poradenství v rámci insolvenčního práva


Advokátka také vykonává funkci insolvenční správkyně, kdy je zapsána u Krajského soudu v Ostravě.

Advokáti a koncipienti

V této advokátní kanceláři se Vám budou věnovat tito advokáti a koncipienti:

Právní zaměření

Kontaktujte nás